جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالیشماره41466/781 27/7/1387
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصدوبیست‌وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه علنی مورخ 20/1/1387 مجلس که با عنوان طرح دوفوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصدودوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره128056 6/8/1387
نهاد ریاست جمهوری ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یک‌هزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای‌اسلامی، تصویب و در تاریخ 6/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 41466/781 مورخ 27/7/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کمافی‌السابق براساس قوانین ذی‌ربط قبلی تشکیل و اداره می‌شوند:

1ـ شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
2ـ شورای‌عالی آموزش و پرورش.
3ـ شورای‌عالی فضائی.
4ـ شورای‌عالی فناوری اطلاعات.
5 ـ شورای انرژی اتمی.
6ـ شورای‌عالی انرژی.
7ـ شورای اقتصاد.
8 ـ شورای‌عالی اشتغال.
9ـ شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی.
10ـ شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
11ـ شورای‌عالی بیمه.
12ـ شورای‌عالی آب.
13ـ هیأت امناء حساب ذخیره ارزی.
14ـ شورای پول و اعتبار.
15ـ شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری.
16ـ شورای‌عالی استاندارد.
17ـ شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست.
18ـ شورای‌عالی انفورماتیک.
تبصره ـ دولت می‌تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18546
تاریخ تصویب :
1387/1/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ریاست جمهوری
موضوع :