جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

اصلاح تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص سبد کالا (ویژه ماه مبارک رمضان) شماره 137195/ت41153نوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 48666/ت40175هـ مورخ 4/4/1387 اتخاذ شده‌است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
1ـ جزء (الف) بند یک تصمیم‌نامه شماره 77430/ت40450ن مورخ 16/5/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ نیروهای مسلح اعم از شاغل، بازنشسته، قراردادی و خرید خدمات تا سقف یک میلیون و دویست و ده‌هزار (1.210.000) نفر براساس اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
2ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (2) تصمیم‌نامه یاد شده اضافه می‌شود:
تبصره ـ کالاهای ویژه ماه مبارک رمضان برای صدوده هزار (110.000) نفر از نیروهای موضوع جزء « الف» از طریق حکمت کارت و بن‌های بسیج اقتصادی" href="/tags/10473/ستاد-بسیج-اقتصادی/" class="link">ستاد بسیج اقتصادی کشور توزیع خواهد شد.
3ـ متن زیر به عنوان جزء « و» به بند (1) تصمیم نامه یاد شده اضافه می‌شود:
و ـ خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران تا سقف پانصد و هفتاد و پنج هزار (575.000) نفر حسب اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور.
4ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (3) تصمیم‌نامه یاد شده اضافه می‌شود:
تبصره ـ مرجع تأیید و جابجایی آمار شاغلان در دستگاههای دولتی موضوع این تصمیم‌نامه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18549
تاریخ تصویب :
1387/7/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :