جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه مهاباد شماره36829/310/300استاندار محترم آذربایجان غربی
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه مهاباد
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/5/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای مهاباد (شامل شهرستانهای مهاباد و سردشت) را که توسط این وزارتخانه‌ و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هیأت وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 4/11/1386 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده بود را با توجه به اصلاحات پیشنهادی مورد تصویب نهایی قرار داد:
ـ در صفحه 39 خلاصه گزارش با توجه به قانون اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب1379، یکصد متر بعد از حریم قانونی راهها و راه‌آهن لحاظ گردد.
ـ مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست در لایه‌ای مستقل آورده شود و طرح‌های توسعه‌ای به سمت آن مناطق نباشد.
لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه مهاباد در سال افق طرح (1405) معادل 414300 نفر (5/62 درصد شهری و 5/37 درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی.
سندشماره3ـ سطح بندی خدماتی و مراکز جمعیتی.
سند شماره ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجرای ماده2 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.

معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18551
تاریخ تصویب :
1387/5/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :