جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد شهرستان زاوه به مرکزیت شهر دولت آباد در تابعیت استان خراسان رضوی شماره 141605/ت31734هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 78561/42/4/1 مورخ 13/8/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمود:
شهرستان زاوه به مرکزیت شهر دولت آباد از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان خراسان رضوی ایجاد می‌گردد:
1ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر دولت آباد شامل دهستانهای زاوه و صفائیه.
2ـ بخش سلیمان.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18553
تاریخ تصویب :
1387/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :