جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر و مهم دولتی در سال 1387 شماره43584/228جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر و مهم دولتی در سال 1387 که با عنوان طرح دوفوریتی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر و ممتاز و درجه یک در سال 1387 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 21/7/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره136751 16/8/1387
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های مادر" href="/tags/10950/قانون-افزایش-ظرفیت-پذیرش-دانشجو-در-دانشگاه‌های-مادر/" class="link">قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی در سال 1387 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/8/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 43584/228 مورخ 7/8/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر و مهم دولتی در سال 1387

ماده واحده ـ ظرفیت پذیرش دانشجو که از طریق آزمون سراسری در رشته‌های روزانه در دانشگاههای مادر و مهم دولتی پذیرش می‌شوند در رشته‌های:
الف ـ فنی و مهندسی و پزشکی.
ب ـ حقوق و به تشخیص وزارت علوم در سایر رشته‌های علوم انسانی که مورد تقاضای بالای داوطلبان است.
به صورت زیر افزایش می‌یابد:
1ـ رشته‌هایی که در سال 1387 نسبت به سال 1386 کاهش ظرفیت پذیرش داشته‌اند به میزان ظرفیت پذیرش دانشجو در سال 1386 افزایش می‌یابد.
2ـ ده درصد (10%) به ظرفیت پذیرش دانشجو در سال 1387 در رشته‌های فوق‌الذکر اضافه می‌گردد.
تبصره1ـ به دولت اجازه داده می‌شود با جابجایی در اعتبارات جاری و تملک دارایی سرمایه‌ای تا مبلغ نود میلیارد (90،000،000،000) ریال از جزء (15) ردیف (101000) اعتبارات موردنیاز را به دانشگاههای ذیربط پرداخت نماید.
تبصره2ـ افزایش ظرفیت ایجادشده بر طبق این قانون براساس نمره زیرگروه مربوطه در آزمون سراسری سال 1387 صرفاً با تأثیر سهمیه مناطق 1، 2 و 3 کشوری و به صورت آزاد و بدون تأثیر هرگونه سهمیه بندی‌های دیگر صورت می‌گیرد.
تبصره3ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری موظف است گزارش کاملی از اقدامات و پذیرش‌های صورت گرفته در دانشگاهها را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه نماید.
تبصره4ـ دانشگاههایی که براساس این ماده واحده ظرفیت آنها افزایش می‌یابد، عبارتند از:
تهران ـ صنعتی شریف ـ علم و صنعت ایران ـ صنعتی اصفهان ـ امیرکبیر ـ شیراز ـ شهیدبهشتی ـ تبریز ـ مشهد ـ علوم پزشکی تهران ـ علوم پزشکی شهیدبهشتی ـ علوم پزشکی ایران ـ علوم پزشکی شیراز ـ علوم پزشکی اصفهان ـ علوم پزشکی تبریز ـ علوم پزشکی مشهد ـ علوم پزشکی اهواز ـ علوم پزشکی کرمان.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/8/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18555
تاریخ تصویب :
1387/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :