جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص برگزاری دومین گردهمایی بین‌المللی فرصتهای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران شماره142381/ت40954کسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 15/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 639 ـ 1/872 مورخ 24/6/1387 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب1370ـ و با رعایت جز (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری دومین گردهمایی بین‌المللی فرصتهای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا سقف هزینه دویست و پنجاه میلیون (250،000،000) ریال از محل اعتبارات ریالی سازمان مذکور مجاز است.
2ـ سازمان یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
این تصـویب‌نـامه در تـاریخ 11/8/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18555
تاریخ تصویب :
1387/8/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :