جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در سال1388 شماره142469/ت41046کوزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بازرگانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 21850/1 مورخ 14/7/1387 وزارت بازرگانی و تأیید ستاد بررسی و کنترل قیمتها و به استناد بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 کل کشور تصویب نمود:
تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1388 به شرح زیر تعیین می‌گردد:
تعرفه ثبت نام آزمونهای سال 1388 با حداکثر دوازده درصد (12%) افزایش نسبت به سال 1387 به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف 1 :
حق ثبت نام داوطلبان : آزمون سراسری
سال 1388 : 48.000
ردیف 2 :
حق ثبت نام داوطلبان : آزمون دانشگاه پیام نور، تربیت معلم و مرکز غیرانتفاعی
سال 1388 : 12.800
ردیف 3 :
حق ثبت نام داوطلبان : آزمون کاردانی پیوسته
سال 1388 : 48.000
ردیف 4 :
حق ثبت نام داوطلبان : آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته
سال 1388 : 64.000
ردیف 5 :
حق ثبت نام داوطلبان :آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته
سال 1388 : 80.000
ردیف 6 :
حق ثبت نام داوطلبان : آزمون دکتری داخل
سال 1388 : 130.000
ردیف 7 :
حق ثبت نام داوطلبان : آزمون دکتری اعزام به خارج
سال 1388 : 115.000
ردیف 8 :
حق ثبت نام داوطلبان : آزمون تولیمو
سال 1388 : 115.000
ردیف 9 :
حق ثبت نام داوطلبان : صدور تأییدیه گواهی رتبه داوطلبان
سال 1388 : 13.500
ردیف 10 :
حق ثبت نام داوطلبان : تکمیل ظرفیت آزمونها
سال 1388 : 16.000
ردیف 11 :
حق ثبت نام داوطلبان : آزمون علمی تربیت بدنی
سال 1388 : 33.500
ردیف 12 :
حق ثبت نام داوطلبان : آزمونهای علمی رشته‌های هنری
سال 1388 : 33.500

2ـ درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور برای سال 1388 به صورت کامل در اختیار سازمان یادشده قرار می‌گیرد.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18555
تاریخ تصویب :
1387/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :