جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص نرخ خرید برق تولیدی بخشهای غیردولتی از منابع انرژیهای نو شماره142551/ت41113هـوزارت نیرو
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1387 بنا به پیشنهاد شماره 100/30/75408 مورخ 22/7/1387 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ نرخ خرید برق تولیدی بخشهای غیردولتی از منابع انرژیهای نو به ترتیب از ششصد و پنجاه (650) ریال در ساعات اوج و عادی به هزار و سیصد (1300) ریال و برای ساعات کم باری از چهارصد و پنجاه (450) ریال به نهصد (900) ریال تغییر می‌یابد. این ارقام برای سال 1387 تعیین شده و در سالهای بعد براساس فرمول مصوب در آیین‌نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند « ب» ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع تصویب‌نامه شماره 16825/ت33188هـ مورخ 8/4/1384 اصلاح خواهدشد.
2ـ مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این تصویب‌نامه از محل اعتبارات بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و با تصویب کارگروه مربوط در وجه شرکت توانیر به صورت هر سه ماه یک بار پرداخت می‌شود و در سالهای بعد نیز در بودجه‌های سالیانه پیش‌بینی می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18555
تاریخ تصویب :
1387/8/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :