جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص اصلاح نرخ خرید تضمینی دانه سویا و سیب‌زمینی پاییزه شماره142566/ت41186نوزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره50320/ت40199هـ مورخ 8/4/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود.
ارقام مندرج در ردیفهای (8) و (11) جدول پیوست تصمیم‌نامه شماره 126297/ت41038ن مورخ24/7/1387 موضوع نرخ خرید تضمینی دانه سویا و سیب‌زمینی پاییزه به ترتیب به 4450 ریال و 1350 ریال اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18555
تاریخ تصویب :
1387/8/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :