جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در دعاوی ایران علیه خارجیان به وزیران عضو شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی شماره 146199/ت39379هـمعاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/8/1387 بنا به پیشنهاد شماره 193231 مورخ 28/11/1386 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ اختیارات هیئت وزیران مندرج در قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس ـ مصوب1360ـ به وزیران عضو شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 70746/ت694 مورخ 11/7/1368 تفویض می‌شود.
2ـ ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای مذکور می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهدبود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18558
تاریخ تصویب :
1387/8/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
موضوع :