جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل دهستان کرند در تابعیت بخش بشرویه شهرستان فردوس شماره 146189/ت38162هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 163407/42/4/1 مورخ 13/12/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خراسان جنوبی تصویب نمود:
الف ـ دهستان کرند به مرکزیت روستای کرند از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران) می‌باشد در تابعیت بخش بشرویه شهرستان فردوس تشکیل می‌گردد:
1ـ بهشت آباد 2ـ تاج آباد 3ـ جارستان 4ـ حسین آباد 5 ـ خلیل‌آباد 6 ـ زرفت 7ـ سرتنوره 8 ـ کلاته دهنه 9ـ زین‌آباد 10ـ آه جوک 11ـ عزیزآباد 12ـ جوزردان 13ـ قاسم‌آباد 14ـ تجرک 15ـ سنجتوک 16ـ محمدآباد.
ب ـ بخش ارسک در تابعیت شهرستان فردوس از ترکیب دهستانهای ارسک و رقه به مرکزیت روستای ارسک ایجاد می‌گردد.
پ ـ شهرستان بشرویه به مرکزیت شهر بشرویه از ترکیب بخش‌های زیر ایجاد می‌گردد:
1ـ بخش مرکزی از ترکیب دهستانهای علی جمال و دهستان پیشنهادی کرند.
2ـ بخش ارسک از ترکیب دهستانهای ارسک و رقه.
با تصویب بند (الف) این تصویب‌نامه چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه پیوست در محدوده آن ملاحظه شود یا در آینده به وجود آید در تابعیت دهستان مذکور خواهدبود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18558
تاریخ تصویب :
1387/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :