جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اعطای نشان عالی « استقلال» به آقای سیدحسن فیروزآبادی شماره 147397/ت41256هـنهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1387 بنا به پیشنهاد شماره 143135 مورخ 15/8/1387 دفتر رییس جمهور و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1375 ـ تصویب نمود:
نشان عالی « استقلال» به آقای سیدحسن فیروزآبادی اعطاء می‌شود.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18558
تاریخ تصویب :
1387/8/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :