جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص پرداخت یارانه برای خرید سیب‌زمینی از سیب‌زمینی‌‌کاران شماره 147596/ت40692هـوزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 18732/020 مورخ 30/5/1387 وزارت جهادکشاورزی و به استناد بند « ب» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:
1ـ وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تشویق صنایع فرآوری سیب‌زمینی برای خرید سیب‌زمینی از سیب‌زمینی‌کاران اقدام و مبلغ پانصد (500) ریال به ازای هر کیلو و حداکثر تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال به عنوان یارانه پرداخت نماید.
تبصره ـ وزارت بازرگانی می‌تواند سیب‌زمینی خریداری شده را به کارخانجات و صنایع غذایی بفروشد و قیمت آن را با سررسیدهای مدت‌دار دریافت نماید.
2ـ وزارت بازرگانی با همکاری استانداران در استانهایی که مشکل تولید مازاد سیب‌زمینی دارند، مبلغ سیصد (300) ریال برای هرکیلوگرم سیب‌زمینی جهت صادرات بابت کمک و جایزه صادراتی به نسبت مساوی به استانداری پرداخت نماید.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18558
تاریخ تصویب :
1387/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :