جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای شهرک امام خمینی در استان فارس به شهر امام شهر شماره 147375/38077وزارت کشور
نظر به اینکه درتصویب‌نامه شماره 166185/ت38077ک مورخ 12/10/1386 که براساس طرح پیشنهادی تنظیـم و ابلاغ شده‌اسـت، نام دهستـان « فتح‌آباد» به اشتبـاه « مبارک‌آباد» تحریر شده‌است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌گردد.
دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18558
تاریخ تصویب :
1387/8/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :