جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

قانون اصلاح بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جداول مربوط و اختصاص معادل شماره43821/624تا دویست و پنجاه میلیون (250،000،000) دلار برای ماهواره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جداول مربوط و اختصاص معادل تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) دلار برای ماهواره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی مورخ 25/1/1387 مجلس که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون ‌برنامه چهارم توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و اصلاح بودجه سال 1385 کل کشور به مجلس‌شورای اسلامی تقـدیم و مـطابق اصل یکـصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره137256 26/8/1387
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (نهاد ریاست جمهوری)
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
قانون اصلاح بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جداول مربوط و اختصاص معادل تا دویست و پنجاه میلیون (250،000،000) دلار برای ماهواره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحی موافق با مصلحت نظام، تشخیص داده شد و طی نامه شماره 43821/624 مورخ 8/8/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جداول مربوط و اختصاص معادل تا دویست و پنجاه میلیون (250،000،000) دلار برای ماهواره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده ـ به منظور تأمین اعتبار جهت خرید تجهیزات وقراردادن ماهواره رادیو و تلویزیونی(ایران ـ دی ـ بی ـ اس2) (D.B.S2)در مدار اختصاص یافته، مبلغ ارزی تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای سازمان صدا و سیمای جمهوری ‌اسلامی‌ ایران اختصاص می‌یابد.
این سازمان موظف است با همکاری سازمان‌فضایی ایران برای تأمین ماهواره اقدام‌نماید.
تبصره ـ حکم بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص این ماده واحده لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌ بیست و پنجم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای‌اسلامی‌تصویب و در تاریخ 20/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18563
تاریخ تصویب :
1387/1/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ریاست جمهوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :