جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بیله‌سوار شماره32426/310/300استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان اردبیل
موضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان درخصوص طرح جامع شهر بیله‌سوار
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بیله‌سوار در جلسه مورخ 28/12/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18563
تاریخ تصویب :
1386/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :