جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

تصویر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد شماره0101/56776تذکر ضروری روزنامه رسمی :
با عرض پوزش تصویر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، منتشره در روزنامه‌رسمی شماره18563 مورخ 29/8/1387 از قلم افتاده که بدینوسیله چاپ و منتشر می‌گردد.

جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
بازگشت به نامه شماره 68349/483 مورخ 27/4/1385 درخصوص « لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» مصوب مورخ 21/3/1385 مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل یکصد و دوازده (112) قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، در جلسه روز شنبه مورخ 20/7/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و نظر مجلس شورای اسلامی عیناً به تصویب رسید و مقرر گردید:
دولت جمهوری اسلامی ایران به هنگام الحاق به کنوانسیون مزبور، در بیانه‌ای متن ذیل را لحاظ نماید:
« جمهوری اسلامی ایران تطهیر عواید اموال بدست آمده ناشی از جرائم موضوع ماده (23) کنوانسیون را منحصراً ناشی از عوائد جرائم مندرج در این کنوانسیون می‌داند.»
مراتب برای طی مراحل قانونی ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی‌رفسنجانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18565
تاریخ تصویب :
1387/7/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :