جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

قانون پرداخت حق عضویت ناظر دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت شماره46279/187جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 76693/39719 مورخ 15/5/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پرداخت حق عضویت ناظر دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت که با عنوان لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 7/8/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره145860 29/8/1387
وزارت بازرگانی ـ وزارت امورخارجه
قانون پرداخت حق عضویت ناظر دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/8/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 46279/187 مورخ 18/8/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون پرداخت حق عضویت ناظر دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود حق عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت را پرداخت کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/8/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18565
تاریخ تصویب :
1387/8/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور خارجه
موضوع :