جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص فروش قسمتی از جاده قدیمی نطنز ـ اردستان شماره151757/ت39115کوزارت راه و ترابری ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 24/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 19346/11 مورخ 2/11/1386 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (13) قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن ـ مصوب1353ـ و ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصویب نمودند:
وزارت راه و ترابری مجاز است نسبت به فروش قسمتی از جاده قدیمی نطنز ـ اردستان به طول یک‌هزار و چهل و دو (1042) متر و عرض بیست و پنج (25) متر مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس قیمت کارشناسی رسمی به شرکت ذوب آهن نطنز (سهامی خاص) اقدام و وجوه حاصل از آن را به خزانه واریز نماید تا صددرصد (100%) آن به اداره کل راه و ترابری استان اصفهان برگشت داده شود و صرف بهسازی و نگهداری راه‌های حوزه استحفاظی گردد.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 26/8/1387 به تأیید مقام مـحترم ریاست جمـهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18565
تاریخ تصویب :
1387/8/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت راه وترابری
موضوع :