جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی شماره9659/187روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از اساسنامه جدید « سازمان تبلیغات اسلامی» که به توشیح « مقام معظم رهبری» رسیده، جهت درج بصورت آگهی در روزنامه، ارسال می‌گردد.

معاون اداری و مالی سازمان تبلیغات اسلامی ـ سیدحسن حسینی

اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی

ماده1ـ نام
سازمان تبلیغات اسلامی نهادی است برخاسته از متن انقلاب اسلامی که در اجرای فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سال 1358 تأسیس گردید و از این پس در اساسنامه به اختصار « سازمان» نامیده می‌شود.
ماده2ـ شخصیت حقوقی
سازمان نهادی است دینی و فرهنگی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در چارچوب سیاستهای مقام معظم رهبری اداره می‌گردد.
ماده3ـ مرکز
مرکز اصلی سازمان در تهران است و می‌تواند در داخل کشور اقدام به ایجاد واحد اداری، فرهنگی یا نمایندگی نماید.
ماده4ـ مدت فعالیت
مدت فعالیت سازمان از زمان تأسیس نامحدود بوده و انحلال و یا توقف مأموریت آن تنها با حکم مقام معظم رهبری امکان‌پذیر است.
ماده5 ـ اهداف
1ـ احیاء و اشاعه‌ی اندیشه‌ی تابناک اسلام در همه زمینه‌های موردنیاز و تقویت روح عبودیت الهی و ترویج اخلاق اسلامی در میان مردم به ویژه نسل جوان.
2ـ دفاع از اصول اسلام، نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی و شناخت توطئه‌های فرهنگی ـ تبلیغی بیگانگان و تبیین انحطاط و بطلان مکتبهای الحادی و انحرافی و مبارزه با آفتهای التقاط و تحجر با تکیه بر جامعیت اسلام.
3ـ گسترش کمی و کیفی تبلیغاتی دینی مردمی و برانگیختن احساس مسئولیت عمومی در قبال اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
ماده6 ـ وظایف سازمان
1ـ پیشنهاد سیاستهای‌کلان تبلیغات اسلامی ـ مردمی به مقام‌معظم‌رهبری جهت تصویب.
2ـ انجام مطالعات و بررسیهای کاربردی درخصوص مسائل و نیازهای دینی و تبلیغی جامعه اسلامی و طراحی شیوه‌های تبلیغی نوین، فراگیر، غیرمستقیم و اثربخش و نیز احیاء روش‌های سنتی سازگار با موازین اسلامی و حذف یا اصلاح شیوه‌های سنتی نامتناسب با ارزشهای اسلامی.
3ـ تحقیق و بررسی در خصوص شیوه‌ها و ترفندهای تبلیغاتی سوء و تهاجم فرهنگی علیه جامعه اسلامی و اتخاذ تدابیر لازم جهت خنثی‌‌سازی و مقابله با آنها و تنویر افکار عمومی.
4ـ تاسیس مراکز و مؤسسات فرهنگی، هنری، آموزشی و اطلاع‌رسانی تخصصی به‌منظور تامین محتوا و منابع انسانی لازم.
5 ـ تبیین و شناساندن معارف و ارزشهای اسلامی و نیز مواضع اصولی جمهوری اسلامی برای عمومی مردم، بویژه جوانان، از طریق تدوین و انتشار نشریات و کتب و انجام فعالیتهای سمعی و بصری و برگزاری سخنرانیهای تخصصی و عمومی با استفاده از فناوریهای نوین.
6 ـ تهیه و ارائه چارچوبها و شاخصهای معرف محصولات مطلوب فرهنگی و هنری و تهیه و عرضه فرآورده‌ها و آثار نمونه فرهنگی و هنری در جهت ارائه الگوهای مناسب به‌هنرمندان متعهد و انقلابی و حمایت از آنان.
7ـ فراهم کردن شرایط و زمینه‌های مناسب برای فعالیت افراد و گروههای تأثیرگذار فرهنگی و هنری و ارائه تسهیلات و امکانات لازم برای عرضه آثار آنان در راستای گسترش تبلیغات اسلامی.
8ـ کمک و همکاری با سازمانها، دستگاهها و شرکتهای مختلف دولتی و غیردولتی، بمنظور گسترش و تداوم تبلیغات اسلامی در آنها.
9ـ تأسیس مراکز اطلاع‌رسانی تبلیغات اسلامی به منظور تبیین ارزشهای اسلامی و تحکیم باورهای اصیل دینی مردم و نیز پاسخگویی به سؤالات و شبهات آنها.
10ـ برنامه‌ریزی، سازماندهی و پشتیبانی برای اعزام مبلغ به نقاط موردنظر کشور با اولویت به مناطق محروم و دورافتاده با هماهنگی و همکاری سازمانهای مسئول و ذیربط.
11ـ اقدام و کمک به برگزاری گردهمایی‌ها، جشنواره‌ها و یادواره‌ها و نمایشگاههای مردمی و تخصصی بمنظور ترویج و تبلیغ ارزشها و سنتهای اصیل اسلامی.
12ـ هدایت و نظارت و عندالاقتضاء پشتیبانی و هماهنگی فعالیتهای تبلیغاتی و شعائر مذهبی مردم در جهت نیل به تحقق اهداف انقلاب اسلامی.
13ـ تهیه و تنظیم سیاستهای تبلیغی سازمان، در چارچوب سیاست کلی نظام و چشم‌انداز بیست ساله و متناسب با شرایط و اقتضای زمان و فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه و اجرای کامل آنها پس از تصویب هیأت امناء.
14ـ تحقیق و بررسی در خصوص شناخت دقیق ادیان مختلف بویژه مکاتب جعلی و استعماری و مقابله علمی، فکری و ریشه‌ای با آنها و نیز ارتقاء سطح آگاهی و بینش دینی مردم برای مواجهه استدلالی و منطقی با چنین پدیده‌های ضد اسلامی.
15ـ کمک به تأسیس، توسعه و تجهیز کتابخانه‌های مساجد، حسینیه‌ها، مدارس و مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی و نیز مراکز اسلامی و فرهنگی در راستای توسعه تبلیغات اسلامی در آنها.
16ـ جلب مشارکت و هدایت همکاریهای‌مردمی از طریق صدور مجوز تأسیس و ساماندهی کانون‌های فرهنگی ـ تبلیغی، کانون‌های قرآنی، تشکل‌های مذهبی و انجمن‌های اسلامی.
17ـ نظارت برچاپ و نشر قرآن کریم و اهتمام به آموزش همگانی قرآن کریم از طریق ساماندهی و حمایت از تشکلهای قرآنی مردمی.
ماده7ـ ارکان سازمان
1ـ هیأت امناء
2ـ رئیس سازمان
3ـ رکن نظارتی
ماده8 ـ هیأت امناء
هیأت امناء متشکل از 5 نفر می‌باشد که با حکم مقام معظم رهبری برای مدت 5 سال منصوب می‌شوند.
تبصره ـ جلسه هیأت امناء با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با رأی حداقل 3نفر عضو به تصویب می‌رسد.
ماده9ـ وظایف و اختیارات هیأت امناء
1ـ بررسی و پیشنهاد هر نوع تغییر در اساسنامه خدمت مقام‌معظم رهبری جهت تصویب.
2ـ بررسی و پیشنهاد اصول کلی حاکم بر خط‌مشی‌های اساسی سازمان خدمت مقام معظم رهبری جهت تصویب.
3ـ بررسی و تصویب ‌برنامه و بودجه سالیانه در چارچوب خط‌مشی‌های اساسی مصوب مقام معظم رهبری.
4ـ نظارت بر اجرای صحیح قوانین و آیین‌نامه‌ها و حسن جریان امور.
5 ـ بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه سازمان پس از استماع گزارش رکن نظارتی و ارائه به دفتر مقام معظم رهبری.
6 ـ انتخاب رئیس هیأت امناء .
7ـ بررسی و تصویب اساسنامه سازمانهای وابسته و نیز تشکیلات کلان و تفصیلی آنها.
8 ـ بررسی و تصویب برنامه‌های بلندمدت سازمان در چارچوب خط‌مشی‌های اساسی مصوب مقام معظم رهبری.
9ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های‌سازمان که توسط رئیس‌سازمان تهیه و پیشنهاد می‌گردد.
10ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان و تفصیلی سازمان.
ماده10ـ رئیس سازمان
رئیس سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی به حکم مقام معظم رهبری برای مدت 5 سال منصوب می‌گردد.
ماده11ـ وظایف و اختیارات رئیس سازمان
1ـ اجرای رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری.
2ـ ارائه پیشنهاد برنامه و بودجه سازمان به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.
3ـ تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های لازم و ارائه به هیأت امناء جهت تصویب.
4ـ تهیه تشکیلات و شرح وظایف تفصیلی سازمان و سازمانهای وابسته.
5 ـ اجرای ضوابط، مقررات مصوب هیأت امناء و سایر مراجع ذیصلاح و صدور دستورالعملهای اجرایی لازم.
6 ـ اجرای سیاستها و خط‌مشی‌ها، طرحها و برنامه‌های مصوب.
7ـ تهیه صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالیانه و ارائه به رکن نظارتی جهت بررسی و اظهارنظر و هیأت امناء جهت تصویب و تقدیم به دفتر مقام معظم رهبری.
8 ـ تأسیس، تعطیل و یا انحلال نمایندگی و یا واحد اداری در داخل کشور در چارچوب تشکیلات مصوب.
9ـ اجرای وظایف محوله در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر کشور.
10ـ نصب و عزل معاونین، مسئولیت دفاتر و ادارات، نمایندگی‌ها، رؤسا و اعضاء هیأت مدیره شورای سیاستگذاری سازمانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته.
11ـ امضای کلیه مکاتبات، اسناد تعهدآور، قراردادها و انجام معاملات و صدور اجازه پرداخت در قالب اعتبارات و آیین‌نامه‌های مصوب.
12ـ افتتاح حساب نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و نیز نگهداری حسابها و حفظ و حراست از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول سازمان.
13ـ طرح و اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی علیه سازمان در مراجع قضایی، اداری و... با اختیار تعیین وکیل یا نماینده حقوقی و حق تفویض اختیار لازم به آنان در راستای حفظ و صیانت از منابع سازمان.
ماده12ـ رکن نظارتی
رکن نظارتی توسط دفتر مقام معظم رهبری معرفی خواهدشد.
ماده13ـ منابع مالی
1ـ اعتبارات مصوب در بودجه عمومی کشور.
2ـ کمکهای مقام معظم رهبری.
3ـ کمکهای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان هدیه یا وجوه خیریه و مانند آن در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب هیأت امناء در اختیار سازمان قرار گیرد.
4ـ درآمدهای ناشی از فعالیتهای فرهنگی، هنری و انتشاراتی و دیگر فعالیتهای مرتبط با مأموریت‌های سازمان.
5 ـ درآمدهای ناشی از موقوفاتی که سازمان مجاز به استفاده از آنها می‌باشد.
6 ـ وام و تسهیلات مالی.
7ـ وجوه ناشی از فروش و اجاره اموال.
ماده14ـ سال مالی
سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم می‌گردد.
ماده15ـ صورتهای مالی
کلیه صورتهای مالی و گزارشات عملکرد سالیانه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد جهت تصویب به هیأت امناء ارائه می‌شود و این اسناد باید حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه هیأت امناء در اختیار رکن نظارتی قرار گیرد.
تبصره ـ هیأت امناء با لحاظ نظرات رکن نظارتی صورتهای مالی و گزارشات عملکرد را بررسی و تصویب می‌نماید.
ماده16ـ بودجه
برنامه و بودجه سالیانه سازمان طبق بخشنامه و چارچوبها و سهم بودجه ابلاغی از طرف دفتر مقام معظم رهبری تهیه و حداکثر تا پایان مهرماه هر سال جهت تصویب به هیأت امناء ارائه می‌گردد.
ماده17ـ تغییرات در اساسنامه.
هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد اساسنامه منوط به تصویب مقام معظم رهبری می‌باشد.
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18565
تاریخ تصویب :
1387/8/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان تبلیغات اسلامی
موضوع :