جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص واحدهای صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی استان مازندران مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم شماره157401/ت41325هـوزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/8/1387 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب1380ـ تصویب نمود:
واحدهای صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی استان مازندران خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان یادشده با نظر استاندار مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال می‌باشند.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18571
تاریخ تصویب :
1387/8/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :