جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

اصلاح بند (13) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور شماره162826/ت40581هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره 44291/100 مورخ 13/5/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بند (13) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 211947/ت39365هـ مورخ 28/12/1386 عبارت « سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی و تعهدات» جایگزین عبارت « همکاریهای اقتصادی بین‌المللی» و عبارت « پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین‌المللی» جایگزین عبارت « پیشنهاد وزارت امورخارجه» می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18576
تاریخ تصویب :
1387/9/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :