جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
درصورت جهل مشتری به فسادمعامله بایع ضامن غرامات وخساراتی است که به مشتری واردشده است اعم ازاینکه درمعامله تصریح به زمان مشترک شده یانشده باشد.
حکم شماره 83-14/1/17شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
83
تاریخ تصویب :
1317/01/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :