جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

الحاق بند « ز» به ماده (2) آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی شماره174510/ت40578هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس‌ جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌ جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره 33/3/51141 مورخ 29/4/1387 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان بند « ز» به ماده (2) آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی، موضوع تصویب‌نامه شماره 49327/ت39040هـ مورخ 5/4/1387، اضافه می‌شود:
ز ـ نماینده وزارت کشور
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18590
تاریخ تصویب :
1387/9/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :