جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

الحاق متن با شماره طبقه‌بندی (15) در ذیل ردیف 530000 جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 38804/ت39658هـ مورخ 13/3/1387 شماره174564/ت40638هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت نیرو
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/49856 مورخ 23/5/1387 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ متن زیر با شماره طبقه‌بندی (15) در ذیل ردیف 530000 جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 38804/ت39658هـ مورخ 13/3/1387 اضافه می‌شود:

---------------------------------------------------------------------------
15 بازپرداخت بدهی آب، برق، فاضلاب، سوخت و مخابرات
نیروهای مسلح (جمعی ـ خرجی)
---------------------------------------------------------------------------

2ـ معادل شصت درصد(60%) از اعتبارات ردیف یادشده به وزارت نیرو اختصاص می‌یابد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18590
تاریخ تصویب :
1387/9/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :