جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

ماده واحده « اعطای مجوز به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در خصوص بررسی استمرار صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیأت علمی رسمی ـ قطعی شماره6335/دشگروه معارف اسلامی

مصوب جلسه 635 مورخ 21/8/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 635 مورخ 21/8/1387، بنا به پیشنهاد دو فوریتی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و براساس مصوبه شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی، « اعطای مجوز به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در خصوص بررسی استمرار صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیأت علمی رسمی ـ قطعی گروه معارف اسلامی» را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده واحده ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در صورت احراز مراتب فقدان صلاحیت علمی و یا عمومی اساتید رسمی ـ قطعی معارف اسلامی، موظف است ضمن لغو مجوز تدریس آنها، حسب مورد نسبت به معرفی آنها به وزارتخانه‌های ذیربط، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی بمنظور انجام سایر اقدامات لازم، اقدام نماید.
تبصره1ـ دستورالعمل اجرائی نحوه رسیدگی به موارد عدم صلاحیت اساتید رسمی ـ قطعی معارف اسلامی و نحوه تجدیدنظر در آن، به تصویب شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها خواهدرسید.
تبصره2ـ وزارتخانه‌های ذیربط، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی چنانچه زمینه استفاده از افراد مزبور را در سایر امور (غیر از تدریس دروس معارف اسلامی) نداشته باشند، نسبت به پایان دادن به خدمت آنها اقدام خواهندنمود.
تبصره3ـ هیئت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاهها کمافی‌السابق حق رسیدگی به تخلفات اساتید معارف اسلامی را خواهند داشت».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18590
تاریخ تصویب :
1387/8/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
دانشگاه آزاد اسلامی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
موضوع :