جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر خرمدره شماره46054/310/300استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان زنجان
موضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه آن استان درخصوص طرح جامع شهر خرمدره
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر خرمدره در جلسه مورخ 27/8/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18590
تاریخ تصویب :
1387/8/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان زنجان
موضوع :