جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به ماده (1) آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی شماره180640/ت40684هـ
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره 33/4127/ط مورخ 29/5/1387 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372 ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) آئین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 33000/ت39037ک مورخ 19/1/1387 اضافه می‌شود:
« تبصره ـ شرکتها و مؤسسات تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند. نحوه حسابرسی از شرکتها و مؤسسات یادشده با توافق وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین می‌گردد.»
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18596
تاریخ تصویب :
1387/9/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :