جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به ماده (26) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران شماره180617/ت41389هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره 80662/100 مورخ 29/8/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (26) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، موضوع تصویب‌نامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 اضافه می‌شود:
« تبصره ـ تمدید گواهینامه‌های یادشده حداکثر به مدت دو سال با تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مجاز است.»

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18596
تاریخ تصویب :
1387/9/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :