جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه‌های مربوط به تعیین نمایندگان ویژه رییس جمهور شماره179706/ت41532هـ


وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/10/1387 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصویب‌نامه‌های مربوط به تعیین نمایندگان ویژه رییس جمهور، موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت « آقای علی کردان» به عبارت « آقای صادق محصولی» تغییر می‌یابد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18596
تاریخ تصویب :
1387/10/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :