جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور شماره179712/ت41589هـ

وزارت مسکن و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/9/1387 که در مرکز استان خوزستان تشکیل شد، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تبصره ماده (1) تصویب‌نامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 به عنوان تبصره (1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور اضافه می‌شود:
تبصره2ـ امتیازات موضوع این تصویب‌نامه برای کارکنان استان خوزستان صرفاً شامل کارکنانی است که از کلانشهر اهواز به دیگر شهرهای این استان منتقل می‌شوند.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18596
تاریخ تصویب :
1387/9/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :