جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع تشکیل کارگروه توسعه و عمران لرستان شماره179685/ت41317هـ

وزارت صنایع و معادن ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت اجرایی رییس جمهور ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت جهادکشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره 75702/100 مورخ 18/8/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصویب‌نامه شماره 122673/ت41011هـ مورخ 21/7/1387 موضوع تشکیل کارگروه توسعه و عمران‌لرستان، بعد از عبارت « جهادکشاورزی و» عبارت « معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18596
تاریخ تصویب :
1387/9/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
معاونت اجرایی رییس جمهور
وزارت كشور
وزارت راه وترابری
وزارت نیرو
وزارت صنایع
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :