×

دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی

دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی

دستورالعمل-آزمایشی-استاندارد-زمان-رسیدگی-به-پرونده‌های-قضایی

وکیل

دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی شماره8433/87/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی به‌شماره8433/87/1 ـ 1/10/1387 که در تاریخ1/10/1387 بهتصویب و توشیح ریاست محترم قوه‌قضاییه نیز رسیده، به همراه ضمایم آن جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی

مقدمه:
در اجرای ماده یک سیاستهای کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و در راستای اجرای سند چشم‌انداز برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور و به منظور تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی و بهره‌مندی از دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین در اجرای مفاد بند4 بخشنامه شماره3926/87/1 مورخ19/4/1387، دستورالعمل استانداردسازی زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:
1ـ منظور از « استاندارد زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی» تعیین سقف زمانی مناسب با رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و جزایی با توجه به اهداف مذکور در این دستورالعمل می‌باشد.
2ـ حداکثر زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و خانواده و جزایی به ترتیب مطابق جدول شماره‌های 1، 2 و 3 خواهدبود. در صورت وجود وضعیت خاص پرونده، با اعلام مراتب به رئیس حوزه قضایی حداکثر نصف زمان به مهلت مقرر اضافه می‌گردد.
3ـ حداکثر زمان اختصاص یافته جهت انجام امور اداری و دفتری مطابق جدول‌های شماره 4 و 5 خواهدبود.
4ـ ضابطه رسیدگی در هر یک از شعب حقوقی یکصد پرونده و برای شعب جزایی یکصد و بیست پرونده تعیین می‌شود.
5 ـ مدیران دفاتر موظف به تنظیم جدول‌های شماره6 و 7 در پایان هر ماه و ارسال آن برای رئیس حوزه قضایی می‌باشند.
6 ـ رئیس حوزه قضایی موظف به اتخاذ تدابیر لازم جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه می‌باشد.
7ـ رؤسای حوزه‌های قضایی موظف به نظارت و بازدید مستمر از شعب و واحدهای قضایی و ارتقاء رفتار سازمانی در جهت بهبود شرایط رسیدگی به پرونده‌ها می‌باشند.
8 ـ این دستورالعمل طی یک دوره 6 ماهه به صورت آزمایشی اجرا می‌گردد و نظارت بر حُسن اجرای آن به عهده رؤسای کل دادگستری‌ها می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18596

تاریخ تصویب : 1387/10/1

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : قوه قضائیه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.