جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام روستای « احشام کهنه» از توابع شهرستان دیر به روستای « سجادیه» و نام روستای « دو لنگه» از توابع شهرستان جم شماره182492/ت 40222کبه روستای « بهارستان»

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 10/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره 38585/42/4/1 مورخ 2/4/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ نام روستای « احشام کهنه» از توابع دهستان بردخون بخش بردخون شهرستان دیر به روستای « سجادیه» تغییر می‌یابد.
2ـ نام روستای « دو لنگه» از توابع دهستان جم بخش مرکزی شهرستان جم به‌روستای « بهارستان» تعییر می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 7/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18598
تاریخ تصویب :
1387/10/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :