جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
هرگاه منظورومبنای اصلی معامله مساحت معین درقباله باشداصدارحکم دائربه الزام بایع به تسلیم مقدارکسری زمین مخالف باماده 355و384قانون مدنی خواهدبود.
حکم شماره 1606-19/5/24شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1606
تاریخ تصویب :
1324/05/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :