جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص معافیت سود بازرگانی گمرک جلفا و نوردوز شماره183089/ت41480هـ

وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1387 که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشـکیل شـد، به استـناد بند « ب» مـاده (2) قانون امور گمـرکی ـ مصوب1350ـ تصویب نمود:
گمرک جلفا و نوردوز مشمول بند (2) تصویب‌نامه شماره 70466/ت30366هـ مورخ 27/12/1382 موضوع معافیت سود بازرگانی تا پانزده درصد می‌شوند.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18598
تاریخ تصویب :
1387/9/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بازرگانی
موضوع :