جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

قانون پذیرش اصلاحیه مواد (24) و (25) اساسنامه بهداشت جهانی" href="/tags/26215/سازمان-بهداشت-جهانی/" class="link">سازمان بهداشت جهانی شماره57812/180جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌ شماره 74318/39813 مورخ 13/5/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون پذیرش اصلاحیه مواد(24) و (25) اساسنامه بهداشت جهانی" href="/tags/26215/سازمان-بهداشت-جهانی/" class="link">سازمان بهداشت جهانی که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ‌13/9/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره185475 21/10/1387
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
قانون پذیرش اصلاحیه مواد (24) و (25) اساسنامه بهداشت جهانی" href="/tags/26215/سازمان-بهداشت-جهانی/" class="link">سازمان بهداشت جهانی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/10/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57812/180 مورخ 10/10/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون پذیرش اصلاحیه مواد (24) و (25) اساسنامه سازمان بهداشت جهانی

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود اصلاحیه مواد (24) و (25) اساسنامه بهداشت جهانی" href="/tags/26215/سازمان-بهداشت-جهانی/" class="link">سازمان بهداشت جهانی (به ‌شرح پیوست) را که در تاریخ 27/2/1377 هجری ‌شمسی (16 مه 1998میلادی) در پنجاه‌ویکمین جلسه مجمع‌عمومی سازمان یادشده به تصویب رسیده است، بپذیرد و اسناد آن را تودیع نماید.

پیوست

اصلاحیه مواد (24) و (25) اساسنامه سازمان بهداشت جهانی

ماده24ـ شورا از سی و چهار نفر که توسط همین تعداد از اعضاء تعیین‌شده باشند، تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی بهداشت، با درنظر گرفتن توزیع جغرافیایی عادلانه، اعضائی را که مجاز به تعیین شخصی برای خدمت در شورا باشند، انتخاب خواهد کرد، مشروط بر این‌که حداقل سه عضو از اعضاء مزبور از هریک از سازمانهای منطقه‌ای ایجاده شده به موجب ماده (44) انتخاب شوند. هریک از این اعضاء باید شخصی را که از لحاظ فنی در مسائل بهداشت، صلاحیتدار باشد برای عضویت در شورا تعیین نماید و این شخص می‌تواند جانشین‌ها و مشاورهایی را به همراه داشته باشد.
ماده25ـ این اعضاء برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها نیز مجاز است مشروط بر این‌که از اعضائی که در اولین اجلاسیه مجمع عمومی بهداشت پس از لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه این اساسنامه که تعداد اعضاء را از سی و دو به سی ‌و چهار افزایش می‌دهد، انتخاب شوند، دوره تصدی اعضاء اضافی منتخب، تا حدی که ممکن است لازم باشد، کوتاه مدت‌تر شود به‌نحوی که انتخاب حداقل یک عضو از هر سازمان منطقه‌ای در هر سال را تسهیل نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ سیزدهم آذر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/10/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18606
تاریخ تصویب :
1387/9/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :