جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بیست و نه منطقه در استان خوزستان به عنوان مناطق نمونه گردشگری شماره190299/ت41591هـسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/9/1387 که در مرکز استان خوزستان تشکیل شد، به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب 1382ـ تصویب نمود:
1ـ بیست و نه منطقه در استان خوزستان به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران است، به عنوان مناطق نمونه گردشگری تعیین می‌شوند.
تبصره ـ مطالعات مربوط توسط صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام خواهدشد.
2ـ این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهدبود.


فهرست مناطق نمونه گردشگری استان خوزستان

ردیف 1:
منطقه نمونه گردشگری : خارستان
شهرستان : بهبهان
ردیف 2:
منطقه نمونه گردشگری : مارون
شهرستان : بهبهان
ردیف 3:
منطقه نمونه گردشگری : خائیز
شهرستان : بهبهان
ردیف 4:
منطقه نمونه گردشگری : تنگ تکاب
شهرستان : بهبهان
ردیف 5:
منطقه نمونه گردشگری : رکعت
شهرستان : ایذه
ردیف 6:
منطقه نمونه گردشگری : بلوط بلند
شهرستان : ایذه
ردیف7 :
منطقه نمونه گردشگری : دشت بزرگ
شهرستان : ایذه
ردیف8 :
منطقه نمونه گردشگری : زراس
شهرستان : ایذه
ردیف9 :
منطقه نمونه گردشگری : رباط
شهرستان : باغملک
ردیف10 :
منطقه نمونه گردشگری :مال آقا
شهرستان : باغملک
ردیف11 :
منطقه نمونه گردشگری : سدشهیدعباسپور
شهرستان : اندیکا
ردیف12 :
منطقه نمونه گردشگری : شیرین بهار
شهرستان : مسجد سلیمان
ردیف13 :
منطقه نمونه گردشگری : غار پبده
شهرستان : لالی
ردیف14 :
منطقه نمونه گردشگری : آرپناه
شهرستان : لالی
ردیف15 :
منطقه نمونه گردشگری : فتح المبین
شهرستان : شوش
ردیف16 :
منطقه نمونه گردشگری : کرخه
شهرستان : اندیمشک
ردیف17 :
منطقه نمونه گردشگری : دوکوهه
شهرستان : اندیمشک
ردیف18 :
منطقه نمونه گردشگری : پارک دره اندیمشک
شهرستان : اندیمشک
ردیف19 :
منطقه نمونه گردشگری : پامنار
شهرستان : دزفول
ردیف20 :
منطقه نمونه گردشگری : اروند
شهرستان : آبادان
ردیف21 :
منطقه نمونه گردشگری : شهدای شیمیایی خرمشهر
شهرستان : خرمشهر
ردیف22 :
منطقه نمونه گردشگری : شلمچه
شهرستان : خرمشهر
ردیف23 :
منطقه نمونه گردشگری : طلائیه
شهرستان : دشت آزادگان
ردیف24 :
منطقه نمونه گردشگری : ام‌الدبس
شهرستان : دشت آزادگان
ردیف25 :
منطقه نمونه گردشگری : دهلاویه
شهرستان : سوسنگرد
ردیف26 :
منطقه نمونه گردشگری : هویزه
شهرستان : هویزه
ردیف27 :
منطقه نمونه گردشگری : تالاب هویزه
شهرستان : هویزه
ردیف28 :
منطقه نمونه گردشگری : دریاچه سدانحرافی رامشیر
شهرستان : رامشیر
ردیف29 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل رودخانه هندیجان
شهرستان : هندیجان
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18606
تاریخ تصویب :
1387/9/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :