جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین سهمیه بنزین خودروها در سه ماهه زمستان سال 1387 شماره190296/ت41500نوزارت کشور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که در جلسه مورخ 23/9/1387 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 30/7/1387 اتخاذ گردیده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
1ـ سهمیه بنزین خودروها در سه ماهه زمستان سال 1387 بدون تغییر و مشابه سهمیه پاییز سال یادشده تعیین می‌شود.
2ـ افرادی که در مصرف سهمیه‌های اعلام شده قبلی صرفه‌جویی نموده‌اند حداقل یک بار تا آخر سال 1387 مورد تشویق قرار گیرند.
تبصره ـ وزارت نفت موظف است با همکاری حمل و نقل و سوخت" href="/tags/33731/ستاد-مدیریت-حمل-و-نقل-و-سوخت/" class="link">ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت دستورالعمل تشویق افرادی را که در مصرف سهمیه سوخت اعلام شده صرف‌جویی نموده‌اند تهیه و به کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ارایه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18606
تاریخ تصویب :
1387/9/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :