جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

الحاق بند (ث) به ماده (9) اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر شماره192020/ت41428هـوزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره 55983 ـ 11/س مورخ 27/7/1387 سازمان اوقاف و امورخیریه و به استناد تبصره (2) بند (3) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) ـ مصوب1384ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان بند (ث) به ماده (9) اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر، موضوع تصویب‌نامه شماره 85322/ت35464هـ مورخ 29/5/1387 الحاق می‌گردد:
« ث ـ سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه»
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18608
تاریخ تصویب :
1387/9/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :