جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
بموجب ماده 391 قانون مدنی درصورتی که مبیع مستحق للغیردرآیدمشتری حق دارداستردادثمن وخسارت مطالبه نمایدنه اینکه بتواندبهای مورد معامله رابخواهد.
حکم شماره 231-19/6/26شعبه 7

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
231
تاریخ تصویب :
1326/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :