جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

اصلاح بند7 تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور درخصوص افزایش سرمایه شماره197800/ت41695ن

وزارت کشور ـ‌ وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت تعاون
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت مسکن و شهرسازی
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ 25/6/1387 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند (د) تصویب نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
1ـ در بند (7) تصمیم‌نامه شماره85798/ت317ن مورخ 29/5/1387 پس از عبارت « منابع حاصل از فروش زمینهای خود را « عبارت» پس از کـسر هزینه‌ها و مخارج پیش‌بینی‌شده براساس بودجه مصوب» اضافه می‌شود.
2ـ جدول پیوست موضوع بند (4) تصمیم‌نامه شماره 134041/ت41023ن مورخ 5/8/1387 مربوط به استان اصفهان به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر « دفتر هیئت دولت» می‌باشد، اصلاح می‌گردد.

تصویب‌نامه کارگروه مسکن در تاریخ 25/6/1387

کارگروه مسکن به استناد جزء 2ـ 6 بند « د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، مالکیت اراضی ذیل را به نام سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت مسکن و شهرسازی منتقل نمود. سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت اقدامات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی بر روی این اراضی را به انجام رساند.

مشخصات اراضی قابل انتقال موضوع جزء 2 ـ 6 بند « د» تبصره6

ردیف1 :
استان : اصفهان
شهرستان : زرین شهر
پلاک ثبتی (اصلی) :644
مساحت به هکتار : 25000
مالکیت فعلی (عنوان دستگاه) : شرکت سهامی ذوب آهن ایران
کاربری زمین : مختلط
آدرس ملک : حریم شهرهای زرین شهر ـ زاینده‌رود ـ باغ بهادران ـ فلاورجان و سده لنجان

ردیف2 :
استان : اصفهان
شهرستان : فلاورجان
پلاک ثبتی (اصلی) :645
مساحت به هکتار : 25000
مالکیت فعلی (عنوان دستگاه) : شرکت سهامی ذوب آهن ایران
کاربری زمین : مختلط
آدرس ملک : حریم شهرهای زرین شهر ـ زاینده‌رود ـ باغ بهادران ـ فلاورجان و سده لنجان

ردیف3 :
استان : اصفهان
شهرستان : زاینده‌رود
پلاک ثبتی (اصلی) :646
مساحت به هکتار : 25000
مالکیت فعلی (عنوان دستگاه) : شرکت سهامی ذوب آهن ایران
کاربری زمین : مختلط
آدرس ملک : حریم شهرهای زرین شهر ـ زاینده‌رود ـ باغ بهادران ـ فلاورجان و سده لنجان

ردیف4 :
استان : اصفهان
شهرستان : باغ بهادران
پلاک ثبتی (اصلی) :647
مساحت به هکتار : 25000
مالکیت فعلی (عنوان دستگاه) : شرکت سهامی ذوب آهن ایران
کاربری زمین : مختلط
آدرس ملک : حریم شهرهای زرین شهر ـ زاینده‌رود ـ باغ بهادران ـ فلاورجان و سده لنجان

ردیف5 :
استان : اصفهان
شهرستان : سده لنجان
پلاک ثبتی (اصلی) : 648
مساحت به هکتار : 25000
مالکیت فعلی (عنوان دستگاه) : شرکت سهامی ذوب آهن ایران
کاربری زمین : مختلط
آدرس ملک : حریم شهرهای زرین شهر ـ زاینده‌رود ـ باغ بهادران ـ فلاورجان و سده لنجان

ردیف6 :
استان : اصفهان
شهرستان : تیران
پلاک ثبتی (اصلی) :658
مساحت به هکتار : 25000
مالکیت فعلی (عنوان دستگاه) : شرکت سهامی ذوب آهن ایران
کاربری زمین : مختلط
آدرس ملک : حریم شهرهای زرین شهر ـ زاینده‌رود ـ باغ بهادران ـ فلاورجان و سده لنجان

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18612
تاریخ تصویب :
1387/6/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت تعاون
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت كشور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :