جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص کاهش سود بازرگانی هاب و روتر و مودم اکسترنال (خارجی) شماره200560/ت41766ک

وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی
وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
سود بازرگانی هاب و روتر و مودم اکسترنال (خارجی) تحت ردیفهای (8471) و (8571) تعرفه از چهل و شش درصد (46%) به صفر کاهش می‌یابد.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 1/11/1387 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18614
تاریخ تصویب :
1387/11/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :