×

اطلاعیه شماره110878

اطلاعیه شماره110878

اطلاعیه-شماره110878

وکیل

اطلاعیه شماره110878

روزنامه رسمی کشور
بدینوسیله اطلاعیه فهرست مشاغل افزوده شده به بند (ب) ماده 96 اصلاحی قانون مالیـات‌های مسـتقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر تکالیف قانونی حسابداران رسمی از بنـد (ب) به بند (الف) مـاده 95 قانون مذکور به پیوست جهت درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد.

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور ـ علی‌اکبر عرب مازار

اطلاعیه

در اجرای تبصره یک ماده95 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 فهرست مشاغل مشروحه زیر به بند ب ماده 96 قانون یادشده اضافه می‌گردد و از ابتدای سال 1388 کلیه تکالیف مقرر در بند ب ماده 95 قانون موصوف حسب مورد برای صاحبان مشاغل اضافه شده نیز لازم‌الاجرا خواهدبود.
1ـ صاحبان داروخانه‌ها، اعم از انسانی و دامی، لابراتوارهای دندانسازی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات ترمیم و کاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی، مراکز بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی، مشاوره ژنتیک، مشاوره روانسنجی و روانشناسی، دفاتر خدمات پرستاری، مامائی ومراکز خدمات آمبولانس به فهرست مشاغل یادشده ردیف12 بند ب اضافه می‌گردد.
2ـ فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع (سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی) به فهرست مشاغل ردیف 19بند ب اضافه می‌گردد.
3ـ مشاغل زیر به عنوان ردیف 20 الی 27 به بند ب ماده 96 مذکور اضافه می‌گردد.
ردیف20ـ صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس‌های پستی)، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + 10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر.
ردیف21ـ صاحبان جایگاههای اختصاصی فرآورده‌های نفتی و گاز (پمپ‌های بنزین و گازوئیل و گاز).
ردیف22ـ صاحبان مهدهای کودک و پیش‌دبستانی.
ردیف23ـ ناشران و صاحبان مؤسسات انتشاراتی.
ردیف24ـ صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری.
ردیف 25ـ صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی.
ردیف26ـ شیرینی‌فروشان و قنادی‌های دارای کارگاه.
ردیف27ـ صاحبان کارگاه‌های تولید نان‌های حجیم، فانتزی و صنعتی.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

اطلاعیه

در اجرای تبصره یک ماده95 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 عبارت حسابداران رسمی از ردیف (5) بند (ب) ماده96 قانون موصوف حذف و به ردیف (4) بند (الف) ماده مذکور اضافه می‌گردد. لذا از ابتدای سال 1388 کلیه حسابداران رسمی مکلف به رعایت مقررات بند (الف) ماده 95 قانون فوق‌الاشاره خواهندبود.
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18614

تاریخ تصویب : 1387/10/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : سازمان امور مالیاتی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.