جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین پنجاه و چهار منطقه در استان سیستان و بلوچستان به عنوان مناطق نمونه گردشگری شماره202472/ت41757هـ

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1387 که در استان سیستان و بلوچستان تشکـیل شد، به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب1382ـ تصویب نمود:
1ـ پنجاه و چهار منطقه در استان سیستان و بلوچستان به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، به عنوان مناطق نمونه گردشگری تعیین می‌شوند.
2ـ مطالعه مناطق مذکور توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مطالعه ایجاد زیرساخت‌های چهل و هشت روستای هدف گردشگری به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، از محل منابع استانی و سازمان به نسبت مساوی در سالهای 1388 و 1389 انجام می‌شود.
3ـ این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18617
تاریخ تصویب :
1387/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :