جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص ایجاد بخش « بیلوار» به مرکزیت روستای قلعه شامل دهستان‌های « پشت دربند» و« رازآور» در تابعیت شهرستان کرمانشاه شماره202092/ت40938ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 76772/42/4/1 مورخ 18/6/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
بخـش « بیلوار» به مرکزیت روستای قلعـه شامل دهستـان‌های « پشـت دربند» و « رازآور» در تابعیت شهرستان کرمانشاه ایجاد می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 29/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18617
تاریخ تصویب :
1387/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :