جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای شرکتهای دولتی شماره202038/ت41645هـ
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1387 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره 170981/ت41496هـ مورخ 24/9/1387 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
کل هزینه خارج از شمول شرکتهای دولتی زیرمجموعه هر وزارتخانه یا سازمان تا یکصد و بیست و پنج هزارم درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تا بیست و پنج صدم‌درصد از اعتبارات سرمایه‌ای در اختیار وزیر یا رییس سازمان متبوع قرار می‌گیرد تا حسب نیاز بین واحدهای تابع، که اسامی آنها در پیوست شماره (2) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور مشخص شده‌است، توزیع نماید.
استفاده از این اعتبارات بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسـبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ـ مصوب 1364ـ انجام می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18617
تاریخ تصویب :
1387/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :