جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

ماده واحده « اصلاح بند1 مصوبه مناسبت‌های جدید تقویم سال 1388 هجری شمسی (مصوب جلسه628 مورخ 1/5/1387) و ابقاء روز خانواده در تاریخ 25 ذیحجه» شماره6898/دش(مصوب جلسه 637 مورخ 3/10/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه 637 مورخ 3/10/1387، بنا به پیشنهاد رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ماده واحده « اصلاح بند 1 مصوبه مناسبت‌های جدید تقویم سال 1388 هجری شمسی (مصوب جلسه 628 مورخ 1/5/1387) و ابقاء روز خانواده درتاریخ 25 ذیحجه » را به شرح ذیل تصویب نمود:
« ماده واحده ـ تاریخ اول ذیحجه صرفاً بعنوان روز ازدواج نامگذاری می‌شود و با حذف واژه « خانواده» از بند1 مصوبه مناسبت‌های جدید تقویم سال1388 هجری شمسی، روز خانواده مطابق تقویم سالهای قبل، کماکان در تاریخ 25 ذیحجه خواهد بود».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18617
تاریخ تصویب :
1387/10/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :