جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

مصوبه « الحاق یک تبصره به ماده (1) و اصلاح و تکمیل ماده12 و بند « و» ماده 5 اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان» شماره6897/دش
(مصوب جلسه 637 مورخ 3/10/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه637 مورخ 3/10/1387، بنا به پیشنهاد مورخ 23/3/1386 وزیر آموزش و پرورش، اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه « باشگاه دانش‌پژوهان جوان» را به شرح ذیل، تصویب نمود:
تبصره ذیل به ماده (1) به شرح ذیل الحاق می‌شود:
« وزارت آموزش و پرورش درخصوص تأمین منابع مالی و انسانی این باشگاه، تسهیلات و کمک‌های لازم را ارائه می‌نماید» .
2ـ بند « و» ماده 5 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
« تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی تفصیلی (شرح وظایف و پست‌های سازمانی) باشگاه در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری».
3ـ ماده 12 به شرح ذیل اصلاح و تکمیل می‌شود:
« برای گردآوری وجوه موضوع بند « ب» ماده 11،‌ صندوقی تحت عنوان « صندوق حمایت از دانش‌پژوهان» ایجاد می‌شود و وجوه آن طبق آیین نامه که به پیشنهاد رئیس باشگاه و با رعایت مقررات به تصویب هیأت امناء می‌رسد، به مصرف خواهد رسید».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18617
تاریخ تصویب :
1387/10/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :