جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان» شماره6902/دش(مصوب جلسه 637 مورخ 3/10/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 637 مورخ 3/10/1387، بنا به پیشنهاد مورخ 16/7/1387 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 3 آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسه 249 مورخ 11/4/1370) تصویب نمود:
« آقای دکتر مجید جدیدی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان انتخاب می‌شود.»

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18617
تاریخ تصویب :
1387/10/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :